วันนี้วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยเลยนะครับ นั่นก็คือ วันพืชมงคล นั่นเอง   วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
 
ไฟล์:Thai Royal Ploughing Ceremony 2009 - 1.jpg
 
 
 
ไฟล์:Thai Royal Ploughing Ceremony 2009 - rice finding 5.jpg
 
พระราชพิธีวันพืชมงคล ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวงทางราชการกำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร   วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปีนั่นเองครับ

edit @ 9 May 2012 08:38:30 by loveme

edit @ 9 May 2012 08:40:12 by loveme

edit @ 23 May 2012 09:39:28 by loveme

Comment

Comment:

Tweet