อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อดีตเคยเป็น ป้อมที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถานที่ที่คนไทยต้องจดจำ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ นี้ เป็นป้อมที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ เป็นป้อมที่ใช้ทำสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูที่มารุกรานชาติบ้านเมืองของชาติตะวันตก เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) โดยป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ นี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ปลดประจำการแล้ว และได้จัดตั้งให้เป็น อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ได้แก่
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯอยู่หัว พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้มีความสง่างามยิ่ง โดยทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือ พระหัตถ์ถือกระบี่ นอกจากนี้ภูมิทัศน์โดยรอบยังแวดล้อมไปด้วยแมกไม้นานาชนิดดูร่มรื่น ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และเหตุการณ์ในสมัย ร.ศ. 122
 • พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง เป็นเรือรบประจำการมีอายุการใช้งานนานที่สุดในกองทัพเรือเป็นเวลากว่า 60 ปี จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมมากจึงปลดประจำการ เพื่ออนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์
 • อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนม์มายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2545 สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า นั้น ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ จัดแสดงภาพความเสียหายจากการรบ และภาพสู่การพัฒนากองทัพเรือ นอกจากนั้นภายในอุทยานฯ ยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์กลางแจ้ง รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศตลอดจนบทบาทในการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มปืนเสือหมอบ ซึ่งเป็นปืนรุ่นแรกที่บรรจุทางท้ายกระบอก และเป็นอาวุธปืนหลุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วง ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436)
  • กลุ่มปืนและอาวุธสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
  • กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1, 2 ยุทธนาวีที่เกาะช้าง
  • กลุ่มปืนและอาวุธที่กองทัพเรือมีใช้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  • การจัดแสดงสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพเรือในยามสงบ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาใน ต.แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ <คลิก>
 

edit @ 19 Apr 2012 13:52:25 by loveme

edit @ 26 Apr 2012 10:12:34 by loveme

edit @ 23 May 2012 09:34:34 by loveme

Comment

Comment:

Tweet

ใช่ที่สุดเลยคาฟbig smile

#4 By loveme on 2012-04-20 08:41

เห็นแล้วภาคภูมิใจเลยครับว่า เราต้องต่อสู้เพื่อปกป้องชาติเราเพียงใด

น่าไปเที่ยวจังครับ

Hot!
ดูในรายการทีวี เห็นแล้วน่าไปเที่ยวชมมากๆbig smile

#2 By อุ๋มอิ๋ม (172.21.23.116, 210.246.156.77) on 2012-04-19 14:31

อยากให้ลองไปดูกันนะคาฟ เพราะเป็นสถานที่ที่พวกเราต้องจดจำและระลึกถึง

#1 By loveme on 2012-04-19 13:54